W dniu 28 listopada 2008 r., na wniosek Burmistrza Tadeusza Kłosa, Gmina Skoki przyjęta została do Rady Aglomeracji Poznańskiej.
W maju 2007 roku gminy powiatu poznańskiego, Miasto Poznań i Powiat Poznań, podpisały porozumienie o utworzeniu Rady Aglomeracji Poznańskiej i współpracy w zakresie wspierania inicjatyw gospodarczych, działania na rzecz gospodarki komunalnej, transportu zbiorowego, edukacji, polityki przestrzennej oraz turystyki i ekologii.

Dostrzegając i doceniając potencjał tkwiący we współdziałaniu samorządów przy realizacji wspólnych celów, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki na spotkaniu Rady Aglomeracji Poznańskiej 28 listopada br. zaprezentował naszą Gminę jako partnera, którego członkostwo w Radzie przyniesie obopólne korzyści.

W poprzedzonym dyskusją głosowaniu uzyskaliśmy zdecydowane poparcie większości przedstawicieli Rady Aglomeracji Poznańskiej i staliśmy się jej pełnoprawnym członkiem.