Koszt przedsięwzięcia: 39.162,14 zł, z tego 22.287 zł dofinansowania ze środków PROW

Zakres prac: przygotowanie i odgrodzenie terenu, pod plac zabaw, zamontowanie urządzeń zabawowych oraz miejsca przestankowego wraz z tablicą informacyjną, nawiezienie piachu.

Termin realizacji: listopad 2012