Koszt zadania: 53.437 zł

Zakres przebudowy: W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę dwóch łazienek na parterze budynku w „starej części” Ośrodka Zdrowia w Skokach.

Termin realizacji: grudzień 2012