1-chodnik_ul._Wgrowiecka_0042-chodnik_ul._Wgrowiecka_005Koszt inwestycji: 178.370 zł

Zakres prac: W ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę istniejącego chodnika oraz budowę nowego chodnika z kostki betonowej na długości 873 m wraz z odwodnieniem.

Termin realizacji: listopad 2012