1-dr._Roszkowko_001Koszt budowy: 198.081 zł

Zakres inwestycji: Inwestycja obejmuje budowę nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem na istniejącej nawierzchni z kruszywa, na długości 400 m i szerokości 4 m. Termin realizacji: październik 2012