1-OrlikKoszt budowy: 1.448.940 zł Na inwestycję, zgodnie z założeniami programu, Gmina Skoki uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki łącznie 666 tys. zł.

Zakres inwestycji: Inwestycja obejmuje makroniwelację terenu, budowę boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego oraz budynku sanitarno-szatniowego, ogrodzenie i oświetlenie terenu, budowę chodników, dróg i parkingów.

Termin zakończenia: listopad 2012