2-Budziszewice_droga_2012_0033-Budziszewice_droga_2012_009Koszt rozbudowy: 182.889 zł.

Zakres wykonanych prac: W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 500 m i szerokości 4,2 m (na istniejącej podbudowie drogi wykonanej z kruszywa w 2010 r. ) oraz remont istniejącej nawierzchni na długości 410 mb.