Byli piękni, młodzi i pełni życia, gdy ponad 50 lat temu ślubowali sobie i założyli rodzinę. Uczynili to w różnych parafiach, przed różnymi Kierownikami Urzędu Stanu Cywilnego i w różnych rejonach kraju. Jednak dzisiaj wszystkich ich łączy to, że są mieszkańcami Miasta i Gminy Skoki, że na ziemi skockiej „ znaleźli swe miejsce na ziemi”. I chociaż w życiu, jak to w życiu bywa, raz było lepiej, raz gorzej, dotrwali związku współczesnych dni i wraz z gronem swych najbliższych i przyjaciół obchodzili swe Złote Gody.

Naszym Jubilatom: Zofii i Bolesławowi Dobskim, Annie i Idziemu Drewsom, Teodorze i Mieczysławowi Iradzkim, Krystynie i Stanisławowi Kramerom, Irenie i Aleksandrowi Pajączkom, Krystynie i Alfonsowi Rzepczykom, Halinie i Władysławowi Siódmiakom oraz Jadwidze i Sewerynowi Stefańskim, na wniosek Burmistrza Tadeusza Kłosa, Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński przyznał Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

I właśnie, by z upoważnienia Prezydenta udekorować Jubilatów Medalami, Burmistrz zaprosił ich 16 czerwca br. na spotkanie w skockim Urzędzie Stanu Cywilnego, a z zaproszenia skorzystali: Anna i Idzi Drews, Krystyna i Stanisław Kramer, Krystyna i Alfons Rzepczyk, Halina i Władysław Siódmiak oraz Pani Irena Pajączek (mąż Aleksander z powodu choroby pozostał w domu).

Spotkanie to przygotowane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joannę Wolicką – Przywarty, tradycyjnie już łączyło się z wyrażeniem Dostojnym Gościom słów uznania za wspólnie przebytą drogę, za poświęcenie i trud w wychowaniu dzieci i za wkład wniesiony w rozwój naszej społeczności lokalnej oraz z życzeniami dalszych długich lat szczęśliwego i wspólnego życia i szczęścia dla ich najbliższych. Przybyli obdarowani zostali też dokumentami pamiątkowymi i wiązankami kwiatów, a uroczystość zakończyła się spotkaniem przy kawie, któremu towarzyszyły rozmowy i wspomnienia z życia Jubilatów.

Stan zdrowia współmałżonków nie pozwolił na udział w spotkaniu Zofii i Bolesławowi Dobskim, Jadwidze i Sewerynowi Stefańskim oraz Teodorze i Mieczysławowi Iradzkim. Dlatego by udekorować Jubilatów Medalami, Burmistrz wraz z Kierownikiem USC odwiedził Ich w miejscach zamieszkania, gdzie również wspominano ich drogę życiową.

Gratulując Naszym Dostojnym Jubilatom, doczekania tego pięknego Jubileuszu, życzymy Im dużo, dużo zdrowia i szczęścia oraz cieszenia się sobą nawzajem, a także wiele radości ze szczęścia swych najbliższych i doczekania się kolejnych Jubileuszy.

Równocześnie prezentujemy drogi życiowe i najważniejsze momenty z życia naszych bohaterów.

  • Zofia i Bolesław Dobscy zam. w Potrzanowie: ślubowali w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Potrzanowie i w kościele w Skokach; Pani Zofia pracowała w Zakładzie Wikliniarskim w Łęgowie, a od 1967 roku zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz opieką nad niesprawnym mężem, który w czasie pracy w Międzykółkowej Bazie Maszynowej uległ wypadkowi drogowemu. Wychowali 5 dzieci, posiadają 16 wnuków i 5 prawnuków.

  • Anna i Idzi Drewsowie zam. w Skokach: ślubowali w Skokach; Pani Anna pracowała w Prezydium GRN w Popowie Kościelnym a następnie zajmowała się gospodarstwem domowym, Pan Idzi swą pracę zawodową związał z Zakładami Metalurgicznymi we Wrocławiu, a następnie z Zakładami „POMET” w Poznaniu – w młodości był zawodnikiem w Klubach Bokserskich Wrocławia i Poznania. Wychowali 2 dzieci, posiadają 5 wnuków.

  • Teodora i Mieczysław Iradzcy zam. w Glinnie: ślubowali w Wirkowicach w Województwie Lubelskim, od 1961 zam. w Bliżycach, gdzie nabyli gospodarstwo rolne. Pani Teodora zajmowała się gospodarstwem domowym pracując dorywczo, a Pan Mieczysław po sprzedaży gospodarstwa pracował w SKR i w PGR Glinno. Wychowali 4 dzieci, posiadają 10 wnuków i 4 prawnuków.

  • Krystyna i Stanisław Kramerowie zam. w Skokach: ślubowali w Skokach. Po ślubie zamieszkali w Brzeźnie, a od 1991 ponownie w Skokach. Pani Krystyna prowadziła gospodarstwo domowe, a Pan Stanisław pracował w Zakładach „POMET”, a następnie w Nadleśnictwie Łopuchówko. Wychowali 8 dzieci, posiadają 23 wnuków i 3 prawnuków.

  • Irena i Aleksander Pajączkowie zam. w Skokach: ślubowali w Popowie Kościelnym. W roku 1970 zamieszkali w Skokach. Pani Irena pracowała w Okręgowym Zarządzie Kin, a Pan Aleksander w Betoniarni, a następnie w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Skokach. Wychowali 6 dzieci, doczekali się 9 wnuków i 2 prawnuków.

  • Krystyna i Alfons Rzepczykowie zam. w Skokach: ślubowali w Prezydium GRN w Potrzanowie i w kościele w Skokach. Od 1961 zamieszkali w Skokach. Pani Krystyna pracowała w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz w Gminnej Spółdzielni w Skokach, a Pan Alfons w Państwowej Straży Pożarnej w Bolechowie. Wychowali 3 dzieci i posiadają 8 wnuków.

  • Halina i Władysław Siódmiakowie zam. w Jabłkowie: ślubowali w Prezydium GRN w Kakulinie i w kościele w Jabłkowie. Pani Halina prowadząc gospodarstwo domowe, kilka lat pracowała w PGR Jabłkowo, z którym całą swą aktywność zawodową związał też Pan Władysław. Wychowali 3 dzieci i doczekali się 6 wnuków.

  • Jadwiga i Seweryn Stefańscy zam. w Stawianach: ślubowali w Prezydium GRN w Turostowie i w kościele w Dąbrówce Kościelnej. Od 1959 roku zamieszkali w Stawianach, gdzie Pan Seweryn znalazł pracę w miejscowym PGR, a Pani Jadwiga pracując dorywczo zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego. Wychowali 3 dzieci i doczekali się 7 wnuków.

E. Lubawy