Po zimowym okresie eksploatacji dróg Gmina Skoki rozpoczęła ich planowe remonty. Przeprowadzone na przełomie miesiąca stycznia i lutego br. postępowania przetargowe pozwoliły  na wybranie wykonawców świadczących prace remontowe. 

W pierwszej kolejności wybrano dostawcę kruszywa z recyklingu, którą została firma KOWALSKI BUDOWNICTWO ze Żnina. Koszt zakupu 1 tony kruszywa betonowego z transportem na plac składowy przy ul. Dworcowej został wyceniony na kwotę 45,51 zł/ tonę. Kruszywem będą uzupełniane doraźne ubytki w drogach o nawierzchni gruntowej. Łączna ilość zakupionego kruszywa w br. wyniesie 2000 ton.

Firma KRECIK ze Skoków złożyła najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi  załadunku, rozgarnięcia i transportu kruszywa na wybrane do naprawy odcinki dróg na terenie gminy. Transport 1 tony kruszywa  z placu składowego  na teren gminy,  niezależnie od punktu wbudowania kruszywa pojazdem ciężarowym o ładowności 12 ton został wyceniony na kwotę 8,61 zł, a pojazdem o ładowności 26 ton na kwotę 7,38 zł. Usługa związana z załadunkiem i rozgarnięciem kruszywa koparko-ładowarką, została wyceniona w złożonej ofercie na kwotę 92,25 zł za godz. pracy sprzętu. Kruszywem naprawiono już  wiele ubytków w nawierzchniach gruntowych dróg na terenie miasta i gminy.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg. Usługę świadczyła Firma  Usługowo-Handlowa „ANNA” z Gniezna. Na drogach bitumicznych załatano dziury, które pojawiły się  w zimowym okresie eksploatacji  na powierzchni 315m2. Koszt naprawy 1 m2 nawierzchni  masą asfaltową wynosi 72,94 zł. W miarę pojawiania się ubytków w nawierzchniach asfaltowych będą one systematycznie naprawiane.

Od miejscowości Sławica rozpoczęto w br. wykonanie usługi równania i wałowania dróg o nawierzchni gruntowej. W dalszej kolejności zostaną wyrównane drogi na terenie miasta, jeżeli warunki pogodowe pozwolą na kontynuację tej usługi. Prace świadczy firma KRECIK, że Skoków, która za kwotę 71.179 zł  wyrówna drogi na długości 98 km w okresie wiosennym i 30 km w sezonie jesiennym.