Gminny Koordynator ds. Uzależnień informuje, że w związku ze wzrostem zachorowań związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, w miesiącu kwietniu 2021 zostało zawieszone udzielanie bezpośrednich konsultacji i porad specjalistycznych w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Skokach.

Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom osób z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej, ponownie zostają uruchomione w tym zakresie porady i konsultacje telefoniczne.

Z dyżurującymi specjalistami można kontaktować się odnośnie powyższych problemów w podanych niżej terminach:

– z psychologiem p. Jolantą Korczowską – Jankowiak w  dniach:

  • 9 kwietnia  w godz. 10.00 – 15.00
  • 10 kwietnia w godz. 10.00 – 16.00
  • 16 kwietnia w godz. 10.00 – 16.00
  • 17 kwietnia w godz. 10.00 – 15.00
  • 30 kwietnia w godz. 10.00 – 16.00

pod numerem 500 871 172

– z terapeutą leczenia uzależnień p. Elżbietą Ciećmierowską w dniach:

  • 12 kwietnia w godz. 10.00 – 15.00
  • 24 kwietnia w godz. 7.30 – 12.30

pod numerem 600 202 327

O wszelkich zmianach w zakresie działalności Punktu informować będziemy na bieżąco.

Uwaga: Osoby umówione na wizyty proszone są o kontakt telefoniczny w wyznaczonych wcześniej terminach.