Gmina Skoki opublikowała ogłoszenia o przetargach na dostawę kruszywa z recyklingu, usługę transportu i rozgarnięcia kruszyw oraz równanie w wałowanie dróg w 2021r.

W pierwszych dniach lutego nastąpi wybór wykonawcy dostawy kruszywa z recyklingu w ilości 2000 ton na plac składowy przy ul. Dworcowej w Skokach.

Kolejne postępowanie przetargowe wyłoni wykonawcę świadczącego usługę transportu kruszywa z placu składowego przy ul. Dworcowej w Skokach na wskazane do remontu odcinki dróg gminnych. Przedmiotem wyceny przez potencjalnych wykonawców będzie skalkulowanie ceny transportu samochodem ciężarowym kruszywa oraz pracy koparko ładowarki przy jego załadunku i rozgarnięciu w terenie.

Mając na uwadze potrzebę równania i wałowania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej po rocznym okresie eksploatacji ogłoszono przetarg na wykonanie tej usługi. Przedmiotem zamówienia objęto praktycznie wszystkie drogi gruntowe o długości ok. 97km na terenie miasta i gminy prowadzące do zabudowań. 

Ogłoszenia o w/w postępowaniach przetargowych są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skoki w zakładce Przetargi i Zamówienia – Zamówienia do 130.000 zł