NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA W KAŻDEJ GMINIE POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2021 ROKU

W związku z nadal rozprzestrzeniającym się zagrożeniem związanym z COVID – 19 (koronawirus) oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniu jak również zapewnieniu bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Starosta Wągrowiecki tymczasowo zawiesza udzielanie osobiście porad prawnych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Wągrowieckiego do dnia 28 lutego 2021 roku z możliwością przedłużenia.

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Zapisy dokonywać można pod numerem telefonu: 665 300 445 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.