Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi konsultacje rozkładu jazdy pociągów 2021/22, który obowiązywał będzie od 12 grudnia 2021 roku.

Wszyscy zainteresowani mogą przesyłać wnioski na specjalnym formularzu – dostępnym poniżej, na adres e-mail kolej@umww.pl do 5 lutego 2021 r. W tytule e-maila należy wpisać: BADANIE  POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na potrzeby rozkładu jazdy 2021/2022.

– Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia prosimy przyjąć rozkład jazdy 2020/21 – zaznacza UMWW.

Równocześnie UMWW wyjaśnia, że na kształt rozkładu jazdy pociągów wpływa szereg czynników, a każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:

  • wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
  • częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
  • wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
  • możliwości realizacji obiegów taboru,
  • możliwości finansowych Samorządu Województwa,
  • uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.