Różnie w życiu bywa i raz przychodzi nam piętnować np. zaśmiecanie jezior czy lasów, lub przykłady bezmyślnego wandalizmu 🙁 innym razem jednak przytaczamy pozytywne przykłady dbałości o najbliższe otoczenie, tak było niedawno w artykule o czystych i zadbanych placach zabaw 🙂

Tym razem chcemy wyrazić zwoje zadowolone z tego jak Państwo się obchodzicie z dwoma Samoobsługowymi Stacjami Naprawy Rowerów. Pierwszą ustawiliśmy w 2017 na Rynku, druga pojawiła się w tym roku na targowisku w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

Są to urządzenia dzięki którym można napompować rower i dokonać drobnych jego napraw. Wiemy, bo widzimy często, że korzystacie z tej możliwości. Stacje są regularnie przeglądane minimum raz w tygodniu i poza usterkami związanymi z typową eksploatacją nigdy nie stwierdziliśmy żadnego śladu zniszczeń i wandalizmu. 🙂 🙂 🙂
Stacje za chwilę znikną, będą zimować w suchym, z dala od soli z akcji zimowej, po to aby służyć nam ponownie od wiosny.

zdjęcia przedstawiają dwie samoobsługowe stacje naprawy rowerów: