Infografika: dystans - dezynfekcja - maseczki
Infografika: dystans – dezynfekcja – maseczki

Od soboty, 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej, a w każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, który będzie kierować opieką nad objawowymi pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2.

Infografika obrazująca skuteczność noszenia maseczek
Infografika obrazująca skuteczność noszenia maseczek
  • Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Będzie to obowiązkowe w całym kraju!  Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

  • Lokale gastronomiczne – nowe zasady

W strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00. W strefie żółtej należy zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2. W całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia

  • Na imprezach okolicznościowych – mniej gości

Chrzciny, wesela czy inne imprezy okolicznościowe- obowiązuje limit osób,w strefie czerwonej – 50 osób, w sterfie żółtej – 75 osób. To ograniczenie wejdzie w życie z tygodniowym okresem dostosowawczym, a więc 17 października.

  • Wydarzenia kulturalne na nowych zasadach

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności.

W strefie żółtej- przestrzeni zamkniętej tego typu wydarzenie może odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności – taka sama zasada obowiązuje w kinach.   

W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób – jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2. 

  • Dbaj o bezpieczeństwo podczas zgromadzenia

Maksymalna ilość uczestników to 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.