W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w dniu 30.09.2020 r. został uruchomiony nowoczesny monitoring Miejsca Rekreacyjnego przy ulicy Antoniewskiej w Skokach. Monitorowany obszar obejmuje w całości usytuowaną tam infrastrukturę wypoczynkowo-rekreacyjną oraz teren gruntu.