Ruszyły zapisy na II edycję Festiwalu Nordic Walking z Doliną Wełny, który odbędzie się w sobotę 8 sierpnia 2020.

Zapisy jedynie drogą elektroniczna: turystyka@gmina-skoki.pl
od 20 lipca do 5 sierpnia lub do wyczerpania się limitu miejsc – 150 osób

Dokonując zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, wybraną trasę i miejscowość zamieszkania (dokładny adres nie jest konieczny).

 

Regulamin wydarzenia promocyjnego pn. „ Festiwal Nordic Walking z Doliną Wełny”, który odbędzie się 8 sierpnia 2020 w Skokach

CELE IMPREZY:

 • Ukazanie uczestnikom piękna terenów Gminy Skoki oraz terenu Stowarzyszenia „Dolina Wełny”
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
 • Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez NW;

BAZA FESTIWALU – STARTU I METY:
Biblioteka Publiczna Miast i Gminy Skoki ul. Rogozińska, 62-085 Skoki

ORGANIZATOR:
1. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. Biuro Stowarzyszenia:
Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec.
2. Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 

TRASY:

 1. Organizator zaplanował trzy trasy, każda z nich dostosowana jest do możliwość uczestników, osoba biorąca udział robi to na własną odpowiedzialność biorąc pod uwagę swój stan zdrowia.
 2. Przemarsz tempem rekreacyjnym, dostosowany będzie do możliwości uczestników.
 3. Do wybory 3 trasy: 20, 10 i 5 km

ZAPISY i INFO:

 1. info: 691 726 319
 2. Zapisy jedynie drogą elektroniczna: turystyka@gmina-skoki.pl
  od 20 lipca do 5 sierpnia lub do wyczerpania się limitu miejsc – 150 osób
 3. Dokonując zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, wybraną trasę i miejscowość zamieszkania (dokładny adres nie jest konieczny).

HARMONOGRAM IMPREZY 8 sierpnia 2020 (sobota):

 1. Start poszczególnych grup:

godz. 9 – 20 km
godz. 11 – 10 km
godz. 12 – 5 km
Przewiduje się zejście na metę wszystkich grup ok godz. 13

 1. Posiłek regeneracyjny i konkursy z nagrodami dla zgłoszonych uczestników.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Udział w Rajdzie jest Bezpłatny
 2. Przewodnicy na każdej z tras.
 3. Posiłek regeneracyjny dla wszystkich zgłoszonych w terminie osób.
 4. Tombola z nagrodami dla wszystkich zgłoszonych w terminie uczestników Rajdu.

Festiwal NW zostanie przeprowadzony w obowiązującym w tym dniu reżimie sanitarnym.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu od 30 maja jest możliwe organizowanie wydarzeń sportowych do 150 osób, na razie bez udziału publiczności. Uczestnicy takich imprez, nie muszą zasłaniać ust i nosa, nie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego, choć oczywiście jest to zalecane.

FINANSOWANIE:

Wydarzenie zostanie sfinansowane w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszaru wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.