1. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO O NUMERZE 1 POŁOŻONEGO W SKOKACH PRZY UL. JANA PAWŁA II 45

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 611 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVIII/293/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1808)

podaję do publicznej wiadomości informację o wolnym lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy i ogłaszam nabór wniosków na przedmiotowy lokal

 1. Lokal mieszkalny numer 1 położony na parterze budynku przy ul. Jana Pawła II 45 w Skokach.
 2. Informacje o lokalu:
  • lokal mieszkalny dwupokojowy
  • najem na czas nieokreślony
  • stan techniczny: bardzo dobry
  • powierzchnia użytkowa lokalu: 53,56 m2
  • lokal składa się z pokoju o pow. 28,43 m2, pokoju o pow. 11,96 m2, kuchni o pow. 10,85 m2 i łazienki z wc o pow. 2,32 m2
 3. Ogrzewanie- piece kaflowe.
 4. Opłaty:
  • miesięczny czynsz najmu lokalu mieszkalnego: 260,30 zł
  • opłaty za wodę i ścieki rozliczane według wodomierza na podstawie umowy zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą wody
  • opłaty za energię rozliczane według licznika na podstawie umowy zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą energii
  • opłata za odpady wg złożonej deklaracji
 5. Uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony są wnioskodawcy, którzy spełniają kryterium dochodowe a ich warunki zamieszkiwania kwalifikują się do poprawy.
  KRYTERIUM DOCHODOWE:
  1) w gospodarstwie domowym jednoosobowym dochód nie może przekroczyć 150 % kwoty najniższej emerytury tj. 1800,00 zł miesięcznie
  2) w gospodarstwie domowym wieloosobowym dochód nie może przekroczyć 90 % kwoty najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego, tj. 1080,00 zł na osobę miesięcznie.

KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO POPRAWY:

 • zamieszkiwanie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym powierzchnia łączna pokoi jest mniejsza niż 10 m2, lub
 • zamieszkiwanie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym na jednego członka gospodarstwa przypada mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi, lub
 • zamieszkiwanie w gospodarstwie jednoosobowym osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, w którym powierzchnia łączna pokoi jest mniejsza niż 15 m2, lub
 • zamieszkiwanie w gospodarstwie wieloosobowym wspólnie z osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności, w którym na jednego członka gospodarstwa przypada mniej niż 10 m2 powierzchni łącznej pokoi.
 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek zawierający dane osoby ubiegającej się o najem lokalu oraz osób objętych wnioskiem wraz z opisem aktualnej sytuacji majątkowej, życiowej, zdrowotnej i materialnej, w tym określenie miejsca i warunków zamieszkiwania (wniosek do pobrania w urzędzie)
  • deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego z ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
  • dokumenty potwierdzające dochody osiągane w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o najem lokalu (np. zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, zaświadczenie o wysokości dochodu w gospodarstwie rolnym, zaświadczenie z urzędu skarbowego, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanej pomocy w ostatnich pełnych trzech miesiącach kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli osoba objęta wnioskiem takie posiada).
  • oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

Uwaga! Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu mają osoby, które zostały pozbawione lokalu mieszkalnego z powodu klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu lub zamieszkują wspólnie z osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności.

 1. Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski należy składać do 30 czerwca 2020 roku do godziny 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki.


2. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO O NUMERZE 1 POŁOŻONEGO W SKOKACH PRZY UL. WCZASOWEJ 12

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 611 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVIII/293/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1808)

podaję do publicznej wiadomości informację o wolnym lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy i ogłaszam nabór wniosków na przedmiotowy lokal

 1. Lokal mieszkalny numer 1 położony na parterze budynku przy ul. Wczasowej 12 w Skokach.
 2. Informacje o lokalu:
  • lokal mieszkalny- kawalerka
  • najem na czas nieokreślony
  • stan techniczny: bardzo dobry
  • powierzchnia użytkowa lokalu: 28,97 m2
  • lokal składa się z pokoju o pow. 14,28 m2, kuchni o pow. 9,20 m2, łazienki z wc o pow. 3,28 m2 i wiatrołapu o pow. 2,21 m2
 3. Ogrzewanie centralne etażowe (piec na węgiel).
 4. Opłaty:
  • miesięczny czynsz najmu lokalu mieszkalnego: 156,43 zł
  • opłaty za wodę i ścieki rozliczane według wodomierza na podstawie umowy zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą wody
  • opłaty za energię rozliczane według licznika na podstawie umowy zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą energii
  • opłata za odpady wg złożonej deklaracji

Uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony są wnioskodawcy, którzy spełniają kryterium dochodowe a ich warunki zamieszkiwania kwalifikują się do poprawy.

KRYTERIUM DOCHODOWE:

1) w gospodarstwie domowym jednoosobowym dochód nie może przekroczyć 150 % kwoty najniższej emerytury tj. 1800,00 zł miesięcznie

2) w gospodarstwie domowym wieloosobowym dochód nie może przekroczyć 90 % kwoty najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego, tj. 1080,00 zł na osobę miesięcznie

KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO POPRAWY:

 • zamieszkiwanie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym powierzchnia łączna pokoi jest mniejsza niż 10 m2, lub
 • zamieszkiwanie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym na jednego członka gospodarstwa przypada mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi, lub
 • zamieszkiwanie w gospodarstwie jednoosobowym osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, w którym powierzchnia łączna pokoi jest mniejsza niż 15 m2, lub
 • zamieszkiwanie w gospodarstwie wieloosobowym wspólnie z osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności, w którym na jednego członka gospodarstwa przypada mniej niż 10 m2 powierzchni łącznej pokoi.
 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek zawierający dane osoby ubiegającej się o najem lokalu oraz osób objętych wnioskiem wraz z opisem aktualnej sytuacji majątkowej, życiowej, zdrowotnej i materialnej, w tym określenie miejsca i warunków zamieszkiwania (wniosek do pobrania w urzędzie)
  • deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego z ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
  • dokumenty potwierdzające dochody osiągane w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o najem lokalu (np. zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, zaświadczenie o wysokości dochodu w gospodarstwie rolnym, zaświadczenie z urzędu skarbowego, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanej pomocy w ostatnich pełnych trzech miesiącach kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli osoba objęta wnioskiem takie posiada).
  • oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

Uwaga! Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu mają osoby, które zostały pozbawione lokalu mieszkalnego z powodu klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu lub zamieszkują wspólnie z osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności.

 1. Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski należy składać do 15 czerwca 2020 roku do godziny 17:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki