Referat Inwestycji wzorem lat ubiegłych w miesiącu styczniu i lutym przeprowadził kilka postępowań przetargowych, celem wyboru wykonawców świadczących usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. 

Jako pierwsze zostało przeprowadzone postępowanie na zakup kruszywa z recyklingu do remontu nawierzchni gruntowych w ilości 2.000 ton. Na ogłoszony przetarg wpłynęły 3 oferty z cenami wynoszącymi 93.480 zł, 99.630 zł i 127.920 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyło  Przedsiębiorstwo EKO- ZEC z Poznania (46,74 zł brutto za tonę kruszywa łącznie z usługą transportu do Skoków). Pierwsze dostawy kruszywa na plac składowy przy ul. Dworcowej w Skokach już nastąpiły. Cała partia kruszywa ma zostać dostarczona do końca marca br. Ograniczone środki finansowe jakimi dysponuje Gmina w bieżącym roku na zakup kruszywa, prawdopodobnie nie zapewnią zrealizowanie wszystkich zgłoszonych potrzeb przez mieszkańców gminy.

Kolejne przeprowadzone postępowanie wyłoniło wykonawcę świadczącego usługę załadunku, transportu i rozgarnięcia kruszywa z placu składowego, na wskazane do remontu odcinki dróg gminnych. Usługę świadczy firma KRECIK ze Skoków, która złożyła najtańszą ofertę. W złożonym formularzu ofertowym, wykonawca wycenił transport jednej tony kruszywa na wskazane odcinki dróg samochodem ciężarowym o ładowności ok. 26 ton za kwotę 5,66 zł, a samochodem o ładowności ok. 12 ton za kwotę 8,61 zł. Natomiast usługę pracy koparko – ładowarką przy załadunku i rozgarnięciu kruszywa wyceniono na 79,95 zł/godz. W postępowaniu przetargowym uczestniczyły 4 firmy.

Złożone oferty przetargowe na zakup kruszywa oraz wykonanie usługi jego załadunku, transportu i rozgarnięcia nie odbiegają cenowo od złożonych ofert w latach ubiegłych.

W celu wyrównania nawierzchni dróg gruntowych, po okresie eksploatacyjnym, ogłoszono przetarg na wykonanie tej usługi. Na to zadanie wpłynęła tylko jedna oferta od firmy DROG – TRANS z Łazisk.  Usłudze równania i wałowania dróg zostaną poddane praktycznie wszystkie nawierzchnie gruntowe dróg prowadzące do nieruchomości zabudowanych o łącznej długości ok. 100km. Przedmiotem zamówienia nie są objęte natomiast odcinki dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Usługa ta w porównaniu do ubiegłego roku podrożała – w 2019 roku za wyrównanie i uwałowanie 1 m2 nawierzchni gruntowej zapłacono 0,09 zł, a w bieżącym roku już 0,14 zł/m2. Łączna wartość usługi, przeprowadzonej w sezonie wiosennym to kwota 62.244 zł. Rozpoczęcie prac planowane jest na koniec miesiąca marca, jeżeli warunki pogodowe umożliwią jej przeprowadzenie (wystąpi właściwa wilgotność podłoża). Przed rozpoczęciem prac na terenie każdego sołectwa, wykonawca zgłosi się do sołtysa, celem uściślenia zakresu robót. Po zakończeniu prac ponownie przybędzie, celem uzyskania potwierdzenia  właściwego wykonania usługi.

W tym roku zmniejszeniu uległa natomiast  cena za wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych. W 2019r. za wykonanie  remontu jednego metra kwadratowego nawierzchni drogowej płacono 87,33 zł brutto. W 2020 oferta  firmy WBR – SERWIS z miejscowości Pakszyn została wyceniona na kwotę 79,95 zł/ m2. W ramach naprawy bitumicznej nawierzchni drogowej wykonawca musi wykonać otwór o regularnej krawędzi poprzez jego nacięcie lub sfrezowanie. Następnie należy go pogłębić i oczyścić oraz ułożyć masę na gorąco i uwałować lub mechanicznie zagęścić. Rozpoczęcie prac remontowych nastąpi niezwłocznie po ustąpieniu opadów deszczu i będzie kontynuowane w ciągu roku, jeżeli wystąpią ubytki w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych. W postępowaniu przetargowym uczestniczyły dwie firmy.