Od  17 do 21 lutego zrealizowaliśmy pierwszy cykl bezpłatnych szkoleń z kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki w wieku 25+, zrealizowany w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki” dofinansowanego ze środków UE.

W sumie w zajęciach udział wzięło 59 osób, które podzielone były na 5 grup szkoleniowych. 4 grupy zdobywały wiedzę z tematu „Moje finanse i transakcje w sieci”, a 1 grupa z tematu „Rodzic w Internecie”. W czasie szkoleń uczestnicy pracowali na laptopach zakupionych w ramach projektu.
Na zakończenie zajęć wszyscy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Zajęcia zrealizowano: w SP w Rejowcu, w SP w Lechlinie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

Dziękujemy osobom, które zaangażowały się w pomoc przy dotychczasowej rekrutacji uczestników, jak też w organizację szkoleń:
 – Pani Sławomirze Kędziorze – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” w Jabłkowie oraz pracownikom  SP w Rejowcu i SP w Lechlinie,
– Pani Annie Rozmiarek – sołtys wsi Rejowiec,
– Pani Małgorzacie Florysiak, Pani Barbarze Rochowiak, Panu Stanisławowi Kidzie z Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Miasta i Gminy Skoki,
i nie ukrywamy, że liczymy na dalsze wsparcie.

Największe podziękowania kierujemy oczywiście do wszystkich  uczestników szkoleń, bez których  nie miałyby one sensu!

Kolejne szkolenia planujemy w terminach: 16.03. – 20.03.2020 r.  oraz  31.03. – 03.04.2020 r.

Więcej informacji na ten temat  znajdziecie Państwo na stronie internetowej gminy Skoki: http://www.gmina-skoki.pl  oraz na naszym profilu na Facebooku.

zdjęcia z zajęć: