W wtorek 18 lutego, odbyło się w skockim Urzędzie spotkanie z Wicewojewodą Wielkopolskim Maciejem Bieńkiem. Podczas spotkania przedstawiono wybrane programy rządowe, funkcjonowanie podległej Wicewojewodzie administracji zespolonej oraz sprawy związane z działalnością samorządu.

W spotkaniu udział wzięli radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skokach oraz przedstawiciele prasy lokalnej. W żywej dyskusji poruszono m.in. problemy związane z: niedoszacowaniem finansowym zadań rządowych, wzrostem kosztów utrzymania oświaty, gospodarką odpadami, możliwości pozyskania środków na odnawialne źródła energii oraz  drogi gminne i powiatowe.         

Maciej Bieniek odebrał akt mianowania 27 stycznia 2020  na stanowisko drugiego wicewojewody wielkopolskiego. Wicewojewoda rozstał się z obrzyckim samorządem, w którym przez 10 lat kierował jako burmistrz.