WYBRANE DANE DEMOGRAFICZNE

W  ostatnich latach, w gminie Skoki sukcesywnie rośnie liczba mieszkańców. Wg stanu na 31.12.2019 ogólna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosi 9570, z czego 4799 stanowią kobiety, a 4771 –mężczyźni. Dla porównania statystyka tych danych za ostatnie 5 lat przedstawiała się następująco:

W poszczególnych grupach wiekowych kobiety wciąż stanowią większość społeczeństwa.

W 2019 roku w Gminie Skoki zameldowano 550 nowych mieszkańców, z czego 117 stanowią zameldowania związane z urodzeniem się dziecka. Z rejestru mieszkańców wymeldowano 215 mieszkańców.

Tabela poniżej przedstawia liczbę osób zameldowanych w 2019 z podziałem na miejscowości gminy Skoki.

MiejscowośćMieszkańcy
staliczasowirazem
SKOKI26052312
ANTONIEWO2 2
ANTONIEWO GÓRNE2 2
BLIŻYCE213
BRZEŹNO415
BUDZISZEWICE7 7
CHOCISZEWO336
DZWONOWO LEŚNE 11
GLINNO3 3
GOZDOWIEC2 2
GRZYBOWICE2 2
GRZYBOWO14 14
JABŁKOWO12 12
JAGNIEWICE4 4
KAKULIN1 1
KUSZEWO426
LECHLIN9 9
LECHLINEK2 2
ŁOSINIEC11112
NIEDŹWIEDZINY8 8
PAWŁOWO SKOCKIE426
POTRZANOWO67370
RAKOJADY 11
REJOWIEC415
ROSZKOWO4 4
ROŚCINNO17320
SŁAWA WIELKOPOLSKA415
SŁAWICA538
SZCZODROCHOWO13 13
WYSOKA5 5
3047575550

Monika Wiertel


W 2019 w ramach inwestycji liniowych zrealizowano
Nawierzchnie drogowe:

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych Gmina Skoki przebudowała drogi gminne na łącznej długości ok. 3,7 km. Nawierzchnie dróg wykonano z betonu asfaltowego lub kostki betonowej. Łączne poniesione wydatki na prace drogowe wyniosły 4.445.911zł. Nowe nawierzchnie drogowe powstały:

 • na ul. Polnej przy budynku komunalnym wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej na długości 252m, chodnik z kostki betonowej o pow. 712,44m2 i oświetlenie drogowe składające się z 9 energooszczędnych lamp,
 • na ulicy Przylesie wybudowano nawierzchnię drogi z kostki betonowej o długości 456m, chodników i wjazdów na posesje na pow. 1.092m2 oraz kanalizacje deszczową o długości 505m zakończoną separatorem,
 • na ul. Dolnej, Bliskiej i częściowo Falistej utwardzono drogi kostką betonową na długości 454m oraz wykonano odwodnienie,
 • na ulicy Włókna w Potrzanowie na istniejącej podbudowie drogi ułożono nawierzchnie bitumiczną o długości 798m,
 • w Budziszewicach wykonano ostatni etap nawierzchni bitumicznej drogi do granicy gminy Rogoźno na długości 795m,
 • w Bliżycach w centrum wsi wybudowano nawierzchnie bitumiczną na długości drogi 929m.

Dodatkowo za kwotę 110.125, 31 zł wyremontowano most na drodze gminnej prowadzącej ze Sławy Wlkp. do Potrzanowa. Prace polegały na wykonaniu izolacji obiektu, nowej nawierzchni bitumicznej i barier ochronnych.

 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna:

 • sieć wodociągową na terenie działek letniskowych w Sławicy o długości 1.420m  za kwotę 185.401 zł,
 • sieć kanalizacji sanitarnej o długości 426m  na ul. Turystycznej w Skokach za kwotę 109.470 zł.

Adam Zdanowski


Inwestycje i remonty zrealizowane

 1. Wykonano adaptację pomieszczenia po byłej kotłowni na biuro (13.30m2) wraz z przebudową układu komunikacyjnego(21.50m2) Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach ul.Ciastowicza 11 – wartość zadania  49 993,79 zł.
 2. Zmodernizowano mieszkanie gminne w Jagniewicach 7A/3 (wyremontowano korytarz, kuchnie i z kotłownia oraz łazienkę) – wartość zadania  11950,13 zł.
 3. Zmodernizowano mieszkanie gminne w Chociszewie nr 14/2 (przebudowano mieszkanie na trzypokojowe z łazienką i kotłownią) – wartość zadania 44 491,46 zł.
 4. Zmodernizowano kotłownię w budynku świetlicy wiejskiej w Stawianach  (wymieniono kocioł wraz z grzejnikami i orurowaniem  c.o.) – wartość zadania 19 473,01 zł.
 5. Zmodernizowano część budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim (ocieplono 180m2 dachu styropapą gr.15cm wraz z orynnowaniem i nowym pokryciem papą termozgrzewalną. Ocieplono 50,0m2 ściany szczytowej. Wyremontowano pomieszczenie handlowe wraz  zapleczem)- wartość zadania 97 560,90zł.
 6. Wymieniono pokrycie dachu szkoły w Lechlinie (Rozbiórka trzonów kominowych wraz z przemurowaniem ,wymiana ok.570m2 dachówki karpiówki wraz z orynnowaniem dłg.61.0m , rurami spustowymi )– wartość inwestycji 244 703,23 zł.
 7. Wykonano termomodernizację budynku gminnego przy ul.Zamkowej 9 w Skokach (ocieplono dach styropapą gr.15cm o pow.150.7m2. Wykonano nową elewacje budynku z płyt styropianowych gr.15cm- 372.0m2) – wartość zadania 128 197,14 zł.
 8. Wykonano termomodernizację skrzydła B budynku przychodni w Skokach (powierzchnia ocieplonego styropapą dachu-330.5m2, powierzchnia elewacji 665,2m2. Wymieniono 23.1m2 stolarki okiennej wraz z dwoma parami drzwi zewnętrznych)- wartość zadania 227 464,34 zł.
 9. Wykonano wymianę dachu wraz z przebudową strychu na pomieszczenia mieszkalne budynku byłego dworca w Sławie Wlkp.(wymieniono 227,80m2 dachówki zakładkowej wraz ociepleniem połaci dachowych i ułożeniem płyt g-k. wygospodarowano dwa mieszkania, na poddaszu)- wartość inwestycji  297 092,21 zł.
 10. Wybudowano parking przy dworcu w Sławie Wlkp.(wykonano 1344,5m2   powierzchni  utwardzonych kostką betonową, wykonano oświetlenie parkingu, nową sieć wodociągową) – wartość inwestycji 1 098 308,50 zł.

 

 

Artur Nowakowski


Realizacja zadań publicznych w oparciu o ustawę  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

W 2019 roku zostały zrealizowane trzy całoroczne zadania z zakresu:
– ochrony i promocji zdrowia,
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
– wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W trybie uproszczonym (z inicjatywy stowarzyszeń) zostało zrealizowanych 8 inicjatyw- m.in. zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, zajęcia fitness, półkolonie letnie, piknik naukowy, zajęcia z robotyki i programowania.

W wyniku wsparcia finansowego z budżetu Gminy Skoki w ciągu 2019 odbyły się:
a) zajęcia dla dzieci i młodzieży:
– 20 warsztatów z robotyki i programowania (40 godziny zajęć),
-12 warsztatów artystycznych z elementami arteterapii (24 godziny zajęć),
– impreza harcerska XIV Market -Garden,
– 5-dniowa półkolonia letnia,
– 1152 godziny treningów piłki  nożnej dla różnych grup wiekowych,
– 8 Turniejów piłkarskich, mecze, sparingi.

b) zajęcia dla dorosłych:
– 25 godzin ćwiczeń – Zdrowy kręgosłup,
– 37 godzin ćwiczeń- fitness,
– 288 godzin treningów piłki nożnej,

c) zajęcia dla seniorów:
– 4 spotkania z zakresu profilaktyki kulinarnej- 12 godzin zajęć,
– 4 spotkania z zakresu fizjoterapii i gimnastyki- 8 godzin zajęć,
– 6 wycieczek pieszych Nordic Walking,
– 2 rajdy rowerowe,
– Program Chudnij zdrowo
– 4 warsztaty – Profilaktyka i zdrowie,
-7 warsztatów – Ciało i umysł,
– 12 wyjazdów na basen,
– 55 zajęć gimnastycznych- pilates, aerobic, yoga,

d) pomoc hospicyjno-paliatywna
– 53 pacjentów (7 osób opieka stacjonarna, 46 osób opieka domowa)

e) imprezy ogólnodostępne:
– II Rodzinny Piknik Strażacki- Bezpiecznie- Zdrowo- Rozrywkowo- Naukowo
– Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Veolia Euro Cup 2019

Łącznie na realizację w/w zadań Gmina Skoki przeznaczyła: 263.705,00 zł

Kinga Pilna


Sesje Rady Miejskiej Gminy Skoki w 2019

W 2019 odbyło się X sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki, podczas których podjęto 91 uchwał, przeprowadzono 142 głosowania.

Największa liczba wystąpień wśród radnych podczas sesji rady należy do radnego Leszka Gronowicza i wynosi 68, łączny czas wypowiedzi to 1 godzina i 9 minut. Na drugim miejscu plasuje się radna Wiesława Surdyk – Fertsch z liczbą wystąpień 33, natomiast z dłuższym łącznym czasem wypowiedzi  1 godzina 28 minut.

W sumie radni spędzili 16 godzin i 50 minut na obradach sesji, najdłużej trwała sesja budżetowa 3 godziny 16 minut, a najkrótsza była IV  sesja, która odbyła się 29.01.2019 r.

To nie cały czas, który radni w ubiegłym roku spędzili na sali sesyjnej, ponieważ każdy z radnych jest w przynamniej jednej komisji stałej rady miejskiej, które średnio w miesiącu odbywały po 2 posiedzenia.

Katarzyna Przybysz


Imprezy rekreacyjno-sportowe 2019

W 2019 zorganizowano 17 imprez rekreacyjno-sportowych dla miłośników rowerów, biegów i spacerów z kijkami nordic walking. 7 z nich to były imprezy typowo sportowe, zawody, nastawione na sportową rywalizację. Cieszy rosnący udział naszych mieszkańców w zawodach. Reprezentują oni biało-niebieski barwy w gminie Skoki oraz innych imprezach sportowych w całym kraju.

Łącznie we wszystkich wydarzeniach wzięło udział ok 2.845 osobo/uczestników.

A oto zestawienie wszystkich tych imprez.

VII Marsz po Zdrowie w ramach finału WOŚP w Skokach, 12 stycznia, była to rekreacyjna wyprawa wokół jeziora Budziszewskiego na dystansie 15 km z udziałem 70 pieszych uczestników (kijkarzy i biegaczy).

V Zawody w Kolarstwie Przełajowym, 10 marca w Skokach ok 100 kolarzy.

V Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego w Puszczy Zielonce w Gościńcu Winnica w Sławicy, 23 marca – 380 uczestników (rowerzyści, biegacze i kijkarze).

VIII Rowerowy Rajd w Nieznane z metą w Werand Home w Sławicy, 6 kwietnia, na dwóch trasach rekreacyjnej (25 km) i sportowej (50km) udział wzięło ok 150 rowerzystów.

IV Rowerowy Rajd Bibliotekarza, 4 maja w Skokach. Mimo deszczowej pogody na 103 zgłoszonych uczestników, na 20 km trasę wyjechało ok 50 rowerzystów.

VI Skockie Przełaje i IV Mistrzostwa Nordic Walking, 11 maja w Skokach z udziałem 76 kijkarzy, 56 biegaczy na dystansie 5 km i 88 biegaczy na dystansie 10km.

V Zawody w Kolarstwie Górskim Bike Cross Maraton Gogol MTB 2019, 12 maja w Skokach z udziałem ok 200 kolarzy, w 2019 notujemy spadek uczestników, zapisanych było ponad 350, jednakże ulewne deszcze odstraszyły wielu od udziałów w zawodach.

XII Rodzinny Rajd Rowerowy na Dzień Dziecka z TĘCZĄ , 1 czerwca z metą w Lechlinie, z udziałem 97 dzieci i 107 dorosłych opiekunów, co daje wynik 204 rowerzystów.

V Rajd Rowerowy na Orientację z bazą w Lechlinie. W zawodach na trasie rekreacyjne i sportowej udział wzięło ok 90 rowerzystów, w tym około 10 dzieci.

V Rajd Rowerowy szosa SKOCKA 100, 8 czerwca z bazą w Antoniewie. Na trasę 100 km rowerem wybrało się łącznie 110 rowerzystów, których podzielono na grupy ze względu na tempo pokonywania trasy.

I Festiwal Nordic Walking z Doliną Wełny, 13 lipca – NOWOŚC 2019. Rekreacyjna impreza piesza z kijkami nordic walking na dystansie 20, 10 i 15 km, z łącznym udziałem 133 piechurów.

4 Rajd Nocny Nordic Walking „Pociąg Start”. Impreza rekreacyjna odbyła się 3 sierpnia, udział wzięło 40 kijkarzy, którzy pociągiem podjechali do Przysieczyna, aby pieszo wrócić trasą 12 km do Skoków.

II Skoki Cross Duathlon, 15 września w Skokach. Zawody łączące ze sobą dwie dyscypliny sportu, tj. biegi i rower, z udziałem ok 120 zawodników.

III Rajd Rowerowy Dzień bez Samochodu, 21 września z metą w Zielonce koło Murowanej Goślinie. Tu podobnie pogoda lekko popsuła szyli, na 170 zgłoszonych uczestników na deszczową trasę sportową (50km) i rekreacyjną (25km), wyruszyło ok 70 rowerowych twardzieli.

III Bieg Podkowy  II Biegi Dzieci, 29 września w Skokach.

Z udziałem łącznie 172 małych zawodników w biegu dzieci (49 maluchów od 0 do 4 lat) i 123 trochę starszych biegaczy z pomiarem czasu w wieku od 5 – 14 lat oraz 399 dorosłych biegaczy na dystansie 5 i 10 km w biegu głównym.

IV Półmaraton Skoki – Wągrowiec, 27 października. Na trasie 21,097 km z Wągrowca do Skoków wystartowało łącznie 268 zawodników.

I Nocny Rajd rowerowy – NOWOŚĆ 2019 z bazą w Lechlinie. W nocnym rajdzie zakończonym ogniskiem udział wzięło 70 rowerzystów.

Karolina Stefaniak