W środę 18 grudnia w urzędzie w Skokach z burmistrzem Tadeuszem Kłosem oraz pracownikami urzędu spotkali się sołtysi z naszej gminy. Zebranie miało świąteczno-noworoczny charakter, gdzie rozmawiano o tym co było w 2019 i będzie w 2020.

Dużo uwagi poświęcono gospodarce odpadami i znaczącemu wzrostowi kosztów odbioru odpadów i ich utylizacji oraz skali podwyżki opłaty za odpady jaka czeka nas niewątpliwie w 2020

Każdy z sołtysów wyszedł ze spotkania z noworocznymi kalendarzami i ekotorbą na zakupy, która to jest tegorocznym prezentem od burmistrza na świąteczno-noworocznych spotkaniach z mieszkańcami gminy Skoki.