W środę 9 października odbyła się druga w obecnej kadencji samorządu narada Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z sołtysami.

Podczas spotkania omówiono: założenia do projektu budżetu na 2020 rok, zmiany w gospodarce odpadami, program „Czyste powietrze” – udział gminy w realizacji programu, zasady korzystania z dofinansowania, projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich, stanowiących własność Gminy Skoki, przekazanych sołectwom oraz  zasady naboru do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, które przedstawił – mjr Mirosław Konopko z Wojskowej Komendy Uzupełnień z Piły.