W czerwcu i lipcu Komisje Rady Miejskiej Gminy Skoki pracowały w terenie.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Komisja Finansów Rozwoju Gminy i Komunikacji Rady Miejskiej Gminy Skoki sprawdziły realizację inwestycji przy jeziorze Włókna w Potrzanowie. Dodatkowo Komisja Finansów Rozwoju Gminy i Komunikacji Rady Miejskiej Gminy Skoki dokonała oceny stan dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Skoki.

23 lipca Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Inwentaryzacji udała się do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Toniszewie. Członkowie komisji zapoznali się z działalnością RIPOK-u, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, która prowadzi działalność w zakresie:
– składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
– mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
– kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych oraz innych bioodpadów. Odpady komunalne, które są odbierane od mieszkańców przez firmę trafiają właśnie do Toniszewa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*