Radni na sesji 18 czerwca 2019 jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła prezentacja, podczas której Burmistrz przedstawił jak wyglądała praca nad „Raportem o Stanie Gminy”, czym jest ten dokument i jak można z niego korzystać. Przygotowanie Raportu o stanie gminy, który jest podstawą do udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania jest nowym obowiązkiem wynikającym ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym i nowym dokumentem, który w jednym miejscu przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty z zakresu działania gminy, a także wiele liczb, statystyk i przykładów, które pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie samorządu. Zobacz raport >>>>

Po udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania, po wysłuchaniu opinii komisji rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednogłośnie radni, udzielili Burmistrzowi absolutorium, za realizację budżetu gminy w 2018 roku.

Sesja będzie do obejrzenia za kilka dni na stronie http://www.gmina-skoki.pl/o-nas/sesje-rady-miejskiej-gminy-skoki/

Zdjęcia z sesji: