Link do zapisów i regulaminu: http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-podkowy

Strona biegu http://www.biegpodkowy.pl/

Będzie także 2 Bieg Dzieci, regulamin i zapisy niebawem.