Przeprowadzone postępowania przetargowe i zawarte umowy z wykonawcami umożliwiły rozpoczęcie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w budżecie gminy na 2019 rok.

Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc zakończył budowę wodociągu na ul. Trzcinowej, Plażowej, Jeziornej i Cienistej w Sławicy. Na tych ciągach komunikacyjnych ułożono ok. 1400m sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy wodociągowych zlokalizowanych w pasie drogowym. Celem podłączenia wody do posesji należy wykonać we własnym zakresie dalszą budowę przyłącza wodociągowego po terenie własnej nieruchomości wg warunków technicznych wydanych przez  użytkownika wodociągu tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach tel. 61/8-124-521. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota 185.401,33 zł.

Na ulicy Polnej w Skokach przy budynkach socjalnych i komunalnym  rozpoczęto budowę nawierzchni bitumicznej  drogi wraz z chodnikami i oświetleniem drogowym. Prace związane z nawierzchnią drogową wykonuje Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL natomiast infrastrukturę elektryczną realizuje  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KONKAR” z miejscowości Osiniec. Łączny koszt tego zadania to kwota 753.454,15 zł, termin zakończenia prac przewidziano na koniec miesiąca maja br. Jest to pierwszy z etapów inwestycji drogowej prowadzącej w kierunku wyjazdu na drogę wojewódzką nr 196 przy działkach w Karolewie.

Dużym zainteresowaniem potencjalnych wykonawców cieszył się ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Przylesie w Skokach. Opracowana wcześniej dokumentacja projektowo – kosztorysowa na to przedsięwzięcie zakłada budowę oświetlenia drogowego, które zostało wykonane w latach poprzednich, a obecnie będzie realizowana nawierzchnia jezdni i chodników z kostki betonowej i kanalizacja deszczowa zakończona separatorem. Łączna powierzchnia nawierzchni utwardzonej wyniesie 3.800m2, a kanalizacja deszczowa będzie o długości ok. 500m. W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 14 wykonawców. Najtańsza oferta została wyceniona na kwotę 889.999.89zł, a najdroższa wynosiła 1.684.576,09 zł. Po sprawdzeniu kompletności ofert przetargowych, umowa na przebudowę ulicy Przylesie zostanie zawarta z firmą TOM – BRUK z Mieściska, która zaproponowała najniższą cenę.

Uwaga właściciele nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Przylesie, którzy nie posiadają wykonanych przyłączy (wodociągowych, kanalizacyjnych i innych) winni je wykonać w ciągu najbliższych kilku tygodni przed budową nawierzchni drogi z kostki betonowej.

W związku z prowadzonymi pracami drogowymi wystąpią utrudnienia  komunikacyjne, a nawet czasowe ograniczenia w dojeździe do swoich nieruchomości, za które przepraszamy. Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności.