Osobom będącym w kryzysie, borykającym się z problemami uzależnień, krzywdzonym, doznającym przemocy domowej, mającym bliskich potrzebujących pomocy  i wsparcia psychospołecznego przypominamy, że w Skokach, w budynku Urzędu Miasta i Gminy na ul. Ciastowicza 11 działa Punkt Informacyjno – Konsultacyjny.

Można w nim skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych w zakresie problematyki uzależnień i problemów rodzinnych związanych zwłaszcza z przemocą domową.

Poradnictwo specjalistyczne w miesiącach kwietniu, maju oraz czerwcu 2019r. będzie udzielane w następujących terminach:

Elżbieta Ciećmierowskapsycholog, instruktor leczenia uzależnień

Drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 8.15 – 12.15

Czwarta sobota miesiąca w godzinach 8.15 – 13.15

Jolanta Korczowska – Jankowiakpsycholog

W sprawach dotyczących problematyki uzależnień (alkohol, narkotyki), specjalista przyjmować będzie:

06.04.2019r. i 26.04.2019r. w godz. 10.00 – 15.00

04.05.2019r. i 31.05.2019r. w godz. 10.00 – 15.00

01.06.2019r. i 28.06.2019r. w godz. 10.00 – 15.00

Porady i konsultacje dotyczące innych problemów  udzielane będą:

13.04.2019r., 19.04.2019r. i 29.04.2019r. w godz. 10.00 – 16.00

11.05.2019r., 17.05.2019r. i 27.05.2019r. w godz. 10.00 – 16.00

07.06.2019r., 08.06.2019r. i 24.06.2019r. w godz. 10.00 – 16.00

Uwaga:

Wizytę można umówić przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Koordynatora ds. Uzależnień lub członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach lub bezpośrednio ze specjalistą.

Ponadto informujemy że w Urzędzie Miasta i Gminy można pobrać informator dotyczący problemów uzależnień i przemocy w rodzinie „Gdzie szukać pomocy”.