Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że dnia 1 kwietnia 2019
odszedł skoczanin Śp. STEFAN MIKOŁAJCZAK
Wiceprezes Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego
im. generała Stanisława Taczaka

Marszałek Województwa Wielkopolskiego w latach 1998-2005

Dyrektor Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w latach 1990-1998

Wicewojewoda poznański w latach 1988-1990.

 

Odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Złotym Znakiem Związku OSP RP
Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
Medalem Komisji Edukacji Narodowej