Urząd sołtysa został utworzony na przełomie XII i XIII wieku we wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Przez wiele wieków jego funkcja i pozycja ewoluowała. Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.

To tyle z historii, praw i obowiązków, a tak najprościej sołtys, to osoba, która najlepiej zna swoje środowisko – sołectwo, to osoba „pierwszego kontakt” mieszkańców z gminą. W gminie Skoki takich osób jest 26.

Dziś, 12 lutego burmistrz Tadeusz Kłos zaprosił do skockiego Urzędu sołtysów, gdyż kończy się właśnie kadencja 2015-2019 sołtysów gminy Skoki. Ostatnie spotkanie miało luźny charakter, rozmawiano o gminie, o tym co się udało razem zrobić, ale także o fiaskach i problemach. Każdy z sołtysów otrzymał pamiątkowe podziękowania za swoją pracę oraz Złotego Kłosa w dowód uznania i wzorową współpracę w latach 2015-2019. Burmistrz wyraził także nadzieję, że w najbliższych wyborach obecni sołtysi zyskają uznanie swoich mieszkańców i ponownie będą ich reprezentować.

Terminy zebrań wiejskich, które odbędą się na przełomie zimy i wiosny i już dziś zachęcamy mieszkańców do licznego udziału w myśl powiedzenia, że: nieobecni głosu nie mają.

Lp.

Sołectwo

Termin

godzina

Miejsce

1.

Lechlin

21.02.2019

17.00

Szkoła w Lechlinie

2.

Rościnno

25.02.2019

17.00

Świetlica wiejska

3.

Bliżyce

26.02.2019

17.00

Świetlica wiejska

4.

Rejowiec

27.02.2019

17.00

Świetlica wiejska

5.

Budziszewice

28.02.2019

17.00

Świetlica wiejska

6.

Glinno

04.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

7.

Kuszewo

05.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

8.

Grzybowo

06.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

9.

Jabłkowo

07.03.2019

17.00

Szkoła w Jabłkowie

10.

Jagniewice

11.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

11.

Kakulin

12.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

12.

Raczkowo

13.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

13.

Brzeźno

14.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

14.

Lechlinek

18.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

15.

Łosiniec

19.03.2019

17.00

Przedszkole w Łosińcu

16.

Niedźwiedziny

20.03.2019

17.00

Gościniec Winnica Sławica

17.

Pawłowo  Skockie

21.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

18.

Pomarzanki

25.03.2019

17.00

Sołtys

19.

Potrzanowo

26.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

20.

Chociszewo

27.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

21.

Rakojady

28.03.2019

18.30

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Rakojady

22.

Roszkowo

01.04.2019

17.00

Urząd  Miasta i Gminy w Skokach

23.

Roszkówko

02.04.2019

17.00

Urząd  Miasta i Gminy w Skokach

24.

Szczodrochowo

03.04.2019

17.00

Świetlica wiejska

25.

Sławica

04.04.2019

17.00

Gościniec Winnica Sławica

26.

Sława Wielkopolska

08.04.2019

17.00

Gościniec Winnica Sławica

27.

Stawiany

09.04.2019

17.00

Świetlica wiejska