Przypominamy, że w terminie od 1 do 28 lutego 2019 rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019  wynosi:

  • 100 zł × ilość ha użytków rolnych, oraz
  • 30 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła.

Pieniądze wypłacane będą po otrzymaniu dotacji na ten cel od Wojewody w kwietniu br.

W roku 2019 wprowadzono dodatkowy limit zwrotu podatku akcyzowego dla hodowców bydła. Poza kwotą 100 zł do każdego hektara użytków rolnych (100 litrów ON na 1 ha) rolnicy mogą ubiegać się również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. Limit ten jest zwiększany o 30 zł na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła (30 litrów ON na DJP). Przy składaniu wniosku należy dołączyć również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Informacja o liczbie bydła w gospodarstwie (DJP) wydawana jest na wniosek producenta rolnego (hodowcy bydła).

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (pokój nr 3, segment A) lub na stronie internetowej urzędu: http://www.gmina-skoki.pl/o-nas/urzad/co-i-jak-zalatwic-w-urzedzie/ w punkcie 10 – druk: „Wniosek o zwrot podatku”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*