Szanowni Mieszkańcy Gminy Skoki!

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WSPÓLNOTA” s.c. Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski z siedzibą w Skokach.  

W ramach ww. przetargu złożono dwie oferty:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o.,
Szałwiowa 34A/2, 62 – 064 Plewiska
Cena oferty: 2 122 200,00 zł brutto

P.H.U. „WSPÓLNOTA” s.c.
Anna Michalska & Mieczysław JarzembowskiRogozińska 12, 62 – 085 Skoki
Cena oferty: 1 920 000,00 zł brutto 

W dniu 11.12.2018r. Gmina Skoki zawarła umowę na podstawie, której P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” s.c. Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski z siedzibą w Skokach będzie od 2 stycznia 2019 roku realizować usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Umowa została zawarta na okres 1 roku tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019:

Wersja do druku: Rejon 1- 8