Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego. W dniach od dnia 1 do dnia 15 października bieżącego roku na terenie Powiatu Wągrowieckiego odbędzie się głosowanie dotyczące Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015. Będzie można głosować na 5 zadań, które znajdują się na karcie do głosowania. Ich kolejność został a ustalona w trakcie losowania.

Na pozycji nr 2 znajduje się zadanie do realizacji na terenie Gminy Skoki – Remont drogi nr 1653P w miejscowości Lechlin o wartości 260.000,00 zł

Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego posiadający czynne prawo wyborcze, a także uczeń szkoły ponadgimnazjalnej dla której organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki i posiada czynne prawo wyborcze.

Urny wyborcze będą rozstawione we wszystkich urzędach miast i gmin. Przy urnach znajdować się będą wydrukowane formularze oraz bliższe informacje o zgłoszonych projektach. W Skokach urna znajdować się będzie przy głównym wejściu do Urzęd.

Każdy może tak że przesłać e-mail z wypełnionym formularzem karty na adres: glosowanie@wagrowiec.pl. Karta może zostać zeskanowana bądź wysłana w wersji edytowalnej.

Karta do głosowania (.pdf)

Karta do głosowania (.doc)

Ważne:

– każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na jedno spośród wszystkich zadań.

– karty muszą być opatrzone podpisem (w przypadku wysyłania e-maila wystarczy wpisać imię i nazwisko) oraz musi być wskazany adres zamieszkania

Informację o wyniku głosowania i wyboru zadań Zarząd Powiatu przekaże niezwłocznie:

  1. na stronę internetową powiatu www.wagrowiec.pl
  2. w formie elektronicznej wszystkim Radnym Rady Powiatu Wągrowieckiego
  3. w formie komunikatu prasowego

Zapraszamy do głosowania