W dniu 8 listopada wręczono zaświadczenia Radnym wybranym w wyborach w dniu 21 października 2018 r.  do Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki Tadeuszowi Kłosowi. Zaświadczenia wręczył  Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Skokach Leszek Wolniewicz. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godzinie 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. 

Radni VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki  2018-2023:

Nazwisko i Imiona

Okręg wyborczy nr

Procent uzyskanych głosów w okręgu

BABRAKOWSKI Piotr

7

41,61%

GRABIŃSKI Paweł

14

50,91%

GRONOWICZ Leszek Stanisław

12

34,55%

GRUSZKA Marian Wacław

8

40,74%

GRZEGORZEWSKI Marek

3

35,84%

JANECKO Stanisław

13

54,06%

KUBICKI Zbigniew Krzysztof

5

53,56%

KUBIŃSKI Łukasz Sylwester

10

31,79%

KUJAWA Zbigniew Mieczysław

2

50,83%

MIZGAJSKA Małgorzata

6

32,76%

STAJKOWSKI Mateusz

9

34,12%

SURDYK Andrzej

1

35,27%

SURDYK-FERTSCH Wiesława Barbara

4

31,60%

WIŚNIEWSKI Piotr

15

40,18%

WYLEŻAŁA Marzena

– z przyczyn osobistych była nieobecna podczas wręczania zaświadczeń

11

38,87%