Szanowni Mieszkańcy,

dnia 16 października 2018r. w  Telewizji Polskiej  ukazał się program Alarm dotyczący Gminy Skoki, którą z woli mieszkańców mam zaszczyt reprezentować i którym należy się krótkie odniesienie do przedstawionych tam informacji.

Program ten powstał, co potwierdza jego treść, na wyłączny wniosek kilku mieszkańców miejscowości Potrzanowo, którzy w ten sposób zamierzają wpływać na to w jakim kierunku ma się rozwijać miejscowość, którą przed kilkoma laty wybrali na swoje miejsce do życia.

Nieprzypadkowa była treść programu, w którym wystąpiły wyłącznie osoby niezadowolone z ustaleń obowiązującego od 2010 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki i przygotowywanego  w oparciu o to studium Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo, dającego możliwość dalszej rozbudowy miejscowości, a w rezultacie jej uzbrojenia w kanalizację i sieć gazową, czego oczekują wszyscy mieszkańcy.

Stanowisko mieszkańców, którzy chcieli się w tej sprawie wypowiedzieć odmiennie, dziennikarzy nie interesowało.

Nieprzypadkowy był również dobór wyjaśnień i wypowiedzi udzielanych dziennikarzowi zarówno przeze mnie jak i pracownika wypowiadającego się w tej sprawie. Do programu użyto wyłącznie tych fragmentów wypowiedzi, tak zwanych „faktów”, które odpowiadały inicjatorom i twórcy programu – emitowanego też  nieprzypadkowo, w ostatnim tygodniu wyborczym oraz tuż przed uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego, na który ze względu na ochronę przyrody i czyste środowisko oczekują zarówno mieszkańcy Potrzanowa jak i całej naszej Gminy.

O tym, kiedy gmina przystąpi do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego decyduje burmistrz i rada, lecz o tym co zawiera plan decyduje obowiązujące studium oraz mieszkańcy, którzy biorą czynny udział w jego powstawaniu.

Niewybredne komentarze prowadzącego program, który Gminę Skoki poznał z relacji bardzo wąskiej grupy osób występujących w programie, pozostawiam Państwa ocenie.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
/-/  Tadeusz Kłos

1 KOMENTARZ

  1. Reportaż tendencyjny i nieuczciwy. Popieram każde słowo Pana Burmistrza. Wreszcie Potrzanowo się rozwija i podnosi swą wartość urbanistyczną i estetyczną.

Comments are closed.