Dla zapewnienia ciągłości komunikacji pieszej od ulicy Zamkowej do kompleksu budynków handlowych przy ul. Wągrowieckiej, Gmina Skoki buduje chodnik łączący te obiekty. Wykonawcą zadanie jest miejscowy Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc za kwotę 45.600 zł wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Z uwagi na mały zakres robót do wykonania, całe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ciągu kilku dni.