Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1610 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVIII/293/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1808)

podaję do publicznej wiadomości informację o wolnych lokalach wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy i ogłaszam nabór wniosków na przedmiotowe lokale

 1. Lokale mieszkalne o numerze 8, 9, 10 i 11 położone są na piętrze w budynku oznaczonym numerem 40 w Skokach, który znajduje się na działce 1083/1, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą nr PO1B/00046198/8.
 2. Informacje o lokalach:
  1. Lokale mieszkalne
  2. Najem na czas nieokreślony
  3. Stan techniczny: bardzo dobry
  4. Powierzchnia użytkowa lokalu: 45,89 m2
  5. Każdy lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym o pow. 22,64 m2, pokoju o pow. 12,29 m2, łazienki z wc o pow. 4,96 m2, holu o pow. 3,96 m2 i wiatrołapu o pow. 2,04 m2
 3. Ogrzewanie centralne etażowe (piec gazowy znajduje się w lokalu)
 4. Opłaty:
  1. Miesięczny czynsz najmu lokalu mieszkalnego: 224,86 zł
  2. Opłaty za wodę i ścieki rozliczane według wodomierza na podstawie umowy zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą wody
  3. Opłaty za energię rozliczane według licznika na podstawie umowy zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą energii
  4. Opłaty za gaz przewodowy rozliczane według licznika na podstawie umowy zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą gazu
  5. Opłata za odpady wg złożonej deklaracji
 5. Uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony są wnioskodawcy, którzy spełniają kryterium dochodowe a ich warunki zamieszkiwania kwalifikują się do poprawy.

KRYTERIUM DOCHODOWE:

1) w gospodarstwie domowym jednoosobowym dochód nie może przekroczyć 150 % kwoty najniższej emerytury tj. 1544,70 zł miesięcznie

2) w gospodarstwie domowym wieloosobowym dochód nie może przekroczyć 90 % kwoty najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego, tj. 926,82 zł na osobę miesięcznie

KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO POPRAWY:

 • Zamieszkiwanie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym powierzchnia łączna pokoi jest mniejsza niż 10 m2, lub
 • Zamieszkiwanie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym na jednego członka gospodarstwa przypada mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi, lub
 • Zamieszkiwanie w gospodarstwie jednoosobowym osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, w którym powierzchnia łączna pokoi jest mniejsza niż 15 m2, lub
 • Zamieszkiwanie w gospodarstwie wieloosobowym wspólnie z osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności, w którym na jednego członka gospodarstwa przypada mniej niż 10 m2 powierzchni łącznej pokoi.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek zawierający dane osoby ubiegającej się o najem lokalu oraz osób objętych wnioskiem wraz z opisem aktualnej sytuacji majątkowej, życiowej, zdrowotnej i materialnej, w tym określenie miejsca i warunków zamieszkiwania (wniosek do pobrania w urzędzie).
  2. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego z ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
  3. Dokumenty potwierdzające dochody osiągane w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o najem lokalu (np. zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, zaświadczenie o wysokości dochodu w gospodarstwie rolnym, zaświadczenie z urzędu skarbowego)
  4. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli osoba objęta wnioskiem takie posiada)

Uwaga! Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu mają osoby, które zostały pozbawione lokalu mieszkalnego z powodu klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu lub zamieszkują wspólnie z osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności.

 1. Miejsce i termin składania wniosków:
  Wnioski należy składać do 16 listopada 2018 roku do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
/-/ Tadeusz Kłos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*