W dniach 21-26 września na terenie gminy Skoki, odbyła się akcja „Sprzątanie Świata 2018”. Projekt o którym mowa, to przede wszystkim wspólna i jakże ważna lekcja poszanowania środowiska oraz otaczającego nas świata. Jej celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, jak również promowanie oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony przyrody, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na ekosystem.

Organizatorem był burmistrz Miasta i Gminy Skoki, a do akcji przystąpili: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach, Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie, harcerze z 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „Hyce”, a także Polski Związek Wędkarski 120 Skoki oraz Koło Wędkarskie „Troć”. O poprawę stanu środowiska zadbali także przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Jedność” w Skokach, „Semafor” w Szczodrochowie oraz „Morena” w Potrzanowie, a także reprezentanci sołectw z terenów gminnych Glinna, Lechlina, Kuszewa, Roszkowa, Brzeźna, Kakulina, Sławicy i Chociszewa. W tym roku do akcji włączyli się również pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

W ramach wspólnych działań, zebrano dziesiątki worków najróżniejszych odpadów z lasów, terenów zielonych usytuowanych wzdłuż tras komunikacyjnych, otoczenia placówek oświatowych oraz miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie naszej Gminy. Na ten cel Urząd  przekazał zainteresowanym, aż 530 sztuk worków oraz 1170 jednorazowych rękawic.

Podsumowując trwającą kilka dni proekologiczną inicjatywę „Sprzątanie Świata 2018” należy stwierdzić, że ilość porzuconych odpadów na terenie naszej Gminy niestety wzrasta rokrocznie. Pamiętajmy, że celem tej i podobnych akcji jest nie tylko przeprowadzenie jednorazowego zrywu, uświadomienia jak wielki wpływ, jako ludzie mamy na środowisko, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na istniejące problemy ekologiczne, które powinny wzbudzić społeczną odpowiedzialność za środowisko i życie następnych pokoleń.

Wszystkim uczestnikom czynnie biorącym udział w akcji „Sprzątanie Świata 2018” Burmistrz Miasta i Gminy Skoki składa serdeczne podziękowania.