W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Skoki na lata 2014 – 2020 podajemy do publicznej wiadomości wypracowane materiały z I i II konsultacji. Efekty zostały przedstawione w postaci prezentacji multimedialnej obrazującej projekt celów strategicznych, operacyjnych oraz wizji i misji gminy Skoki. Zachęcamy do zaangażowania się naszych mieszkańców w wypracowaniu wniosków i uwag do opracowywanej Strategii.

Prosimy o zapoznanie się z podanymi informacjami. Wszelkie uwagi i komentarze w tym zakresie prosimy przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@gmina-skoki.pl, można przekazać również do sekretariatu Urzędu Gminy Skoki do dnia 18 czerwca 2014

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numer 61 8925 800.

Zobacz prezentację wstępnych założeń do Strategii >>>

Karta zgłaszania uwag >>>