W czwartek 13 września w Bibliotece Publicznej w Skokach odbyło się spotkanie dialogowe, w którym wzięli udział rodzice, nauczyciele, dyrektorzy i w-ce dyrektorzy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach oraz Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, radni Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Skoki, ogółem 36 osób. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos.

Spotkanie to odbyło się pod hasłem „Szkoła, która chce się uczyć” i miało na celu przeprowadzenie analizy jakości pracy i kierunku rozwoju szkół, w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

W spotkaniu wykorzystano technikę WORLD CAFE, polegającą na tym, że wszystkie osoby zaproszone do udziału w spotkaniu były podzielone na 6 grup, dyskutujących przy danym stoliku na zadany temat. Nad pracami przy każdym stoliku czuwał moderator – gospodarz stolika, który zapisywał efekty prowadzonej dyskusji. Każda grupa pracowała przy danym stoliku maksymalnie 10 minut, a następnie w tym samym składzie osobowym

(oczywiście poza moderatorem, który pozostawał na swoim miejscu) przesiadała się do następnego stolika, gdzie dochodziło do wymiany zadań już na inne zagadnienie. W efekcie każda z grup zaprezentowała swój punkt widzenia na każde 6 przygotowanych zagadnień. Wśród omawianych zagadnień znalazły się: Mocne i słabe strony szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, z czego jesteśmy zadowoleni odnośnie jakości edukacji w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów? Jakie widzimy bariery w podnoszeniu jakości pracy szkół? W jakim kierunku powinna rozwijać się szkoła? Jak możemy zaangażować środowisko lokalne w rozwój szkół? Czy nasza szkoła przygotowuje do życia?  Na zakończenie spotkania każdy z moderatorów podsumował efekty pracy przy danym stoliku.

Całe spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej i co bardzo istotne „kawiarnianej” atmosferze. Niestety zabrakło czasu na dyskusję, ale zaplanowano ją na kolejne spotkanie, które odbędzie się 8 października. Wtedy też zostanie przedstawiony projekt planu rozwoju oświaty, przygotowany między innymi na podstawie efektów pracy odbytego spotkania dialogowego.

Wszystkim uczestnikom spotkania, w imieniu gospodarza, dziękuję za zaangażowanie i owocną pracę.