Stanisław Grzegorzewski, Król Zielonoświątkowy AD 2011 w strzelaniu brackim przeprowadzonym w dniu 11 sierpnia 2018 r. został wyłoniony Królem Żniwnym AD 2018.

Tegoroczne uroczystości żniwne w Bractwie rozpoczęły się w godzinach popołudniowych 10 sierpnia od powitania przybyłych z Niemiec członków Schutzengilde von Bardowick. Bracia ze Skoków oraz strzelcy z Bardowick na czele z Martinem Rudolfem uczestniczyli w modlitwie przy krzyżu na cmentarzu upamiętniającym mieszkańców Skoków wyznania ewangelickiego. Następnie wszyscy przemieścili się na „Stawy u Leszka”, gdzie miało miejsce spotkanie integracyjne przy grillu.

Z kolei w sobotę, 11 sierpnia w godzinach rannych bracia i goście spotkali się przy siedzibie brackiej na ulicy Wągrowieckiej i udali się pod dom Króla Żniwnego AD 2017 Pawła Slósarczyka. Tutaj po tradycyjnym powitaniu Króla Pawła i jego małżonki Józefy oraz złożeniu mu raportu przez marszałka Przemysława Bagrowskiego, odśpiewaniu hymnu brackiego i „Sto lat” dla Króla, nastąpiło zawieszenie tarczy królewskiej. Zawieszenia tarczy na ścianie frontowej swego domu dokonał sam Król Paweł.

Po tej ceremonii zebrani udali się pod bramę cmentarza parafialnego gdzie pod tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich oddano honory brackie, odśpiewano Hymn Państwowy i  bracki i odmówiono modlitwę za zmarłych. Teraz też nastąpił przemarsz do kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa, w którym odbyła się msza święta w intencji zmarłych i aktualnych braci i ich rodzin.         

Po mszy św. jej uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi  przeszli pod siedzibę bracką, gdzie odbył się uroczysty apel, w trakcie którego wręczono pamiątki, a Król Paweł wręczył dyplomy członkom którzy reprezentowali Bractwo w Zawodach Wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Po apelu została zrobiona wspólna fotografia i wzniesiono toast na cześć Króla Żniwnego AD 2017. Teraz tez Król Paweł zaprosił wszystkich do biesiadnego stołu na pożegnalne śniadanie królewskie. Gośćmi Króla byli między innymi Burmistrz Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniew Kujawa, Wicestarosta Michał Piechocki i radny powiatu wągrowieckiego Grzegorz Owczarzak, którzy przy okazji złożyli życzenia Królowi Pawłowi i jego małżonce Józefie. Król Paweł podziękował uczestnikom biesiady i zaprosił wszystkich na strzelnicę, na której w godzinach popołudniowych odbył się Turniej Strzelecki. Następnie prezes Jachna przedstawił informację o korzystaniu ze strzelnicy i kategorie planowanych strzelań,  a strzelmistrz Stanisław Grzegorzewski udzielił instruktażu dot. zasad zachowania się na strzelnicy, w tym o zakazie spożywania alkoholu w trakcie Turnieju.     

Wyniki Turnieju w poszczególnych strzelaniach przedstawiają się następująco:

W strzelaniu głównym z KBKS o tytuł Króla Żniwnego zwyciężył i Królem Żniwnym AD 2018 został brat Stanisław Grzegorzewski. Tytuł I i II rycerza wywalczyli Stanisław Gołembowski i Tadeusz Jerzak.

Strzelanie do kura wygrała i kura zdobyła Elwira Stoińska. II miejsce zajął Paweł Slósarczyk a III Stanisław Gołembowski.

Turniej zapadkowy wygrał Mkołaj Koteras. Na II miejscu uplasował się Grzegorz Misiak a na III Stanisław Gołembowski.

Turniej o Tarczę Bitwy Warszawskiej zwyciężył i Tarczę uwiózł Martin Rudolf. II miejsce zdobył Heinz Garden Hans a III Heinrich Nack.

Puchar Bitwy Warszawskiej zdobył Paweł Ślósarczyk. II miejsce zajął Mikołaj Koteras a III Adam Mroziński.

W Turnieju darczyńców zwyciężył Mikołaj Koteras. II miejsce zdobył Michał Rosik a III Krzysztof Migasiewicz.

W Turniejach, panów, pan i  młodych strzelców:

W strzelaniu brackim panów wygrał Mikołaj Koteras. II miejsce zajął Paweł Slósarczyk a III Krzysztof Migasiewicz.

W strzelaniu ogólnodostępnym panów tryumfował Mikołaj Koteras. Na II miejscu uplasował się Paweł Slósarczyk a na III ksiądz Mateusz Stróżewski.

W strzelaniu młodych strzelców  zwycięstwo wywalczyła Anna Frąckowiak. II miejsce  zajęła Aleksandra Lutomska.

W strzelaniu brackim pań I miejsce zdobyła Halina Wojciechowska. II miejsce zajęła Małgorzata Florysiak.

W strzelaniu otwartym pań I miejsce należało do Czesławy Kiełczewskiej. II miejsce zajęła Lena Gawin a III Irena Szymaś.

III eliminacje do Pucharu Królów wygrał Mikołaj Koteras. Na II miejscu uplasował się Michał Rosik a na III Halina Wojciechowska.

Najcelniejszy strzał zawodów oddał Paweł Slósarczyk.

Święto żniwne zakończyło się Rautem Królewskim wydanym przez nowego Króla Żniwnego Stanisława Grzegorzewskiego.


25 sierpnia Bractwo Kurkowe włączając się w program Dożynek Gminnych zorganizowało strzelanie wiatrówkowe. W strzelaniu tym wśród licznych konkurencji najlepsze wyniki osiągnęli:

W kategorii Open pierwsze miejsce zdobył Mikołaj Koteras. Na II miejscu uplasował się Bartosz Kubicki a na III Piotr Witkowski.

W kategorii Pań tryumfowała Agata Ruta. II miejsce zajęła Ilona Starzyńska- Kurzawa a III Karolina Stefaniak.

W kategorii Młodych strzelców zwyciężyła Anna Frąckowiak. II miejsce zdobyła Agata Skubiszynska a III Wojciech Konieczny.

Stanisław Grzegorzewski