W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2014-2020”, serdecznie zapraszam na drugie spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się

9 czerwca 2014 r. o godzinie 16.00

w sali Biblioteki Publicznej w Skokach

ul. Ciastowicza 11a, II piętro

Podczas konsultacji przedstawione zostaną m.in. wyniki prac pierwszego spotkania oraz omówione kierunki dalszych działań. Strategia Rozwoju Gminy jest podstawowym dokumentem określającym priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy. Udział mieszkańców, liderów lokalnej społeczności w budowaniu Strategii, umożliwia stworzenie dokumentu uwzględniającego potrzeby lokalnej społeczności.

W związku z powyższym liczę na aktywny udział w spotkaniu.

Program konsultacji:

16.00 – rozpoczęcie spotkania konsultacyjnego i przywitanie uczestników;

16.00-16.30 – prezentacja mająca na celu przedstawienie przebiegu i wyników 1-szych konsultacji społecznych w sprawie opracowania Strategii, które odbyły się dnia 15 kwietnia 2014 r., a także opracowanej na ich podstawie misji, wizji oraz celów: głównego, strategicznych i operacyjnych;

16.30 – dyskusja dotycząca przedstawionej misji, wizji oraz celów.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos