31 lipca Gmina Skoki, Powiat Wągrowiecki, Gmina Wągrowiec, Gmina Damasławek, Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina Mieścisko oraz Gmina Wapno podpisały porozumienie w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” został przyjęty uchwałą nr XLV/349/2018 przez Radę Powiatu Wągrowieckiego.

Głównym celem programu jest poprawa profilaktyki pierwotnej w zakresie szczepień ochronnych w celu obniżenia liczby osób zakażonych wirusem HPV, który może wywoływać raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytu, brodawki narządów płciowych, nowotwory głowy i szyi. W tym zakresie zostanie również przeprowadzona edukacja zdrowotna społeczeństwa.

Uczestnictwo w programie opiera się na zasadzie dobrowolności. Zakłada się objęciem szczepieniami 70% populacji dziewcząt 13-letnich tj. z roczników 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 zameldowanych na pobyt stały na terenie powiatu wągrowieckiego, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażą pisemną wolę zaszczepienia. Natomiast edukacją zdrowotną objęci zostaną dziewczęta i chłopcy z roczników objętych programem oraz ich rodzice/opiekunowie prawni. Spotkania edukacyjne zostaną przeprowadzone na terenie każdej gminy przez wybranego w procedurze konkursowej realizatora.

Obecnie program jest na etapie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej. Jeszcze w tym roku zaszczepione zostaną dziewczęta z rocznika 2005.

Dalsze informację nt.  realizacji programu będą zamieszczane na stronie Gminy Skoki oraz Powiatu Wągrowieckiego.