Nie tylko dlatego, że zabrania tego prawo!

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ściekowej staje się przyczyną wzrostu cen odbioru ścieków. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne notuje coraz to wyższe koszty związane ze wzrostem zużycia energii elektrycznej związanej z przepompowaniem dodatkowej ilości wód deszczowych oraz dodatkowymi remontami urządzeń w związku ze zwiększeniem i przyspieszeniem stopnia ich zużycia na skutek doprowadzania z wodami opadowymi zanieczyszczeń stałych (głównie piasków).

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ściekowej staje się również przyczyną zalewania nieruchomości i lokalnych podtopień, z uwagi na przeciążenia hydrauliczne kanału.

Wody opadowe wprowadzone nielegalnie do kanalizacji ściekowej powodują napływ zwiększonej ilości rozcieńczonych ścieków na oczyszczalnię, co znacznie utrudnia ich naturalny rozkład i biodegradację. Objawiać się to może nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z przepompowni. Aby temu zaradzić stosuje się różnorodne chemikalia, które podnoszą koszty ceny jednostkowej odbioru ścieków.

Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*