W środę, 25 lipca Burmistrz Tadeusz Kłos wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Wolicką-Przywarty odwiedzili mieszkających w Stawianiach państwo Jadwigę i Seweryna Stefańskich, którzy 15 lipca obchodzili 60 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

Z tej okazji diamentowego jubileuszu złożono małżonkom najlepsze życzenia pomyślności obecnie i na następne wspólne lata życia oraz wręczono bukiet kwiatów i drobny upominek. Spotkanie przebiegło w miłej i ciepłej atmosferze w towarzystwie synowej Iwony.