W roku 2013 Gmina Skoki zakończyła największą jak do tej pory liczbę inwestycji w danym roku. Przedstawione poniżej projekty zrealizowano za kwotę 8.112.984,61 zł z czego ze środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i UE pozyskano 3.668.567,47 zł co daje ponad 45 %.

1. Budowa nowej nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni drogi w Lechlinie na długości 440 mb.
Koszt inwestycji: 264.349,32 zł

2. Plac zabaw w Brzeźnie.
Zakres prac: uporządkowanie terenu, montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenie placu.
Koszt inwestycji: 40.000 zł.

3. Budowa nowej nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi w Potrzanowie  wzdłuż ul. Skockiej na odcinku 500 mb (ciąg dalszy nawierzchni asfaltowej od ul Kolonia do rozjazdu dróg na Budziszewice i Rogoźno).
Koszt inwestycji: 232.730,07 zł

4. Wykończenie budynku rekreacyjno-biesiadny w Łosińcu.
Koszt inwestycji: 39.671,33 zł

5. Budowa nawierzchni bitumicznej drogi w Budziszewicach, na długości 700 mb (ciąg dalszy nawierzchni asfaltowej).
Koszt inwestycji: 328.555,56 zł.
Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego: 244.500 zł

6. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
Koszt inwestycji: 1.453.000 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: 333.000 zł oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki: 333.000 zł

7. i 12. Rozbudowa gimnazjum wraz z częścią biblioteczną w Skokach stanowi kolejny etap realizowanych konsekwentnie od kilku lat inwestycji w infrastrukturę oświatową.
Koszt rozbudowy: 1.900.000 zł.
Dofinansowanie: 1.618.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pt. „Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Skokach w ramach rozbudowy budynku gimnazjum” – środki pozyskała Biblioteka Publiczna w Skokach.

8. Zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach.
Koszt inwestycji: 123.918,40 zł.
Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 80.597 zł

9. Budowa nawierzchni asfaltowej drogi w Niedźwiedzinach na długości 360 mb;
Koszt inwestycji: 210.595 zł

10. Budowa Centrum Targowo-Parkingowego w Skokach. Zakres prac: rozbiórka istniejących nawierzchni, makroniwelacja terenu, budowa dróg, chodników i miejsc postojowych, budowa budynku administracyjno-socjalnego, budowa drewnianej wieży widokowej, budowa infrastruktury sieciowej, oświetlenie i budowa systemu nagłośnienia terenu, montaż elementów małej architektury.
Koszt inwestycji: 2.467.050 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego: 1.000.000 zł

11. Budowa chodnika o dł. 627 mb wzdłuż ulicy Skockiej w Potrzanowie wraz z budową dodatkowej warstwy nawierzchni bitumicznej na długości 527 mb (odcinek drogi gminnej do ul. Borówiec, chodnik po prawej stronie jadąc od Skoków w kierunku Potrzanowa).
Koszt inwestycji: 454.660,56 zł.

13. Termomodernizacja budynku byłego GOZ, kolejny etap prac remontowych obiektu komunalnego.
Zakres prac: ocieplenie ścian wraz z łącznikiem, wymiana okien, wykonanie elewacji oraz remont wjazdu do garażu.
Koszt II etapu termomodernizacji: 140.000 zł.

14. Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Skokach o długości 130 m (nowa nawierzchnia drogi, kanalizacja deszczowa i chodniki).
Koszt inwestycji: 363.079,38 zł.

15. Rekultywacja stawu wiejskiego w Szczodrochowie. Zakres prac: powiększenie i pogłębienie zbiornika, plantowanie i obsianie trawą skarp i terenu wokół stawu.
Koszt inwestycji: 51.875,30 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego: 35.848,79 zł.

16. Plac zabaw w Lechlinie. Zakres prac: przygotowanie terenu, montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenie placu, budowa miejsca przystankowego przy szlaku turystycznym.
Koszt inwestycji: 43.499,69 zł.
Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 24.621,68 zł.