12 czerwca weszły w życie nowe taryfy za wodę i ścieki dla mieszkańców mających podpisane umowy na doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

Dzięki podjęciu przez Radę Miejską Gminy Skoki 12 czerwca 2018 roku uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, stawka za 1 m3 odebranych ścieków wynosić będzie 9,80 zł. Zatem cena ścieków dla wszystkich klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach pozostaje na tym samym poziomie, co dotychczas.

Natomiast osoby, które mają podpisane umowy na odbiór ścieków z firmą Aquanet SA w Poznaniu  zapłacą za 1 m3 ścieków 8,24 zł. Taryfa dla klientów Aquanet SA w Poznaniu weszła w życie 6 czerwca 2018 roku.

TABELA TARYF ZA WODĘ I ŚCIEKI

Dla klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

zł netto

zł brutto

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

4,10

4,43 

Stały abonament miesięczny dla urządzeń wodociągowych:

   

Grupa W1 (śr. Ø20 i <)

3,50

3,78

Grupa W2 (śr. Ø25)

4,90

5,29

Grupa W3 (śr. Ø32)

8,40

9,07

Grupa W4 (śr. Ø40)

14,00

15,12

Grupa W5 (śr. Ø50)

21,00

22,68

Grupa W6 (śr. Ø80)

56,00

60,48

Grupa W7 (śr. Ø100)

84,00

90,72

Grupa W8 (śr. Ø150 i >)

210,00

226,80

Cena za 1 m3 odebranych ścieków

9,08

9,80

Stały abonament miesięczny dla urządzeń kanalizacyjnych

10,25

11,07

 

Dla klientów Aquanet SA w Poznaniu (są to osoby podłączone do nowej sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez Związek Puszcza Zielonka w ramach Projektu Kanalizacji Obszaru Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka i okolic)

zł netto

zł brutto

Cena za 1 m3 odebranych ścieków

7,63

8,24

Stały abonament miesięczny dla urządzeń kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych

10,25

11,07

Stały abonament miesięczny dla urządzeń kanalizacyjnych dla pozostałych odbiorców 

31,61

34,14

 

Dla klientów Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. (firma dostarcza wodę do budynków położonych w sołectwie Kakulin i Kuszewo)

zł netto

zł brutto

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,98

4,30

 

 

Stały abonament miesięczny dla

odbiorców posiadających wodomierz

3,87

4,18

 

Stały abonament miesięczny dla odbiorców nieposiadających wodomierza

2,69

2,91