Od 1 stycznia 2014 roku odpady z terenu miasta i gminy Skoki odbierała będzie firma: Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński, ul. Boguniewska 8, 64 – 610 Rogoźno.

Firma ta została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia był „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoki w 2014 roku od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”. W ramach ww. przetargu złożono dwie oferty:

RMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Wągrowiec

Ul. Skocka 13A, 62-100 Wągrowiec

Cena oferty 1 372 055,16 zł brutto

Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński,

ul. Boguniewska 8, 64 – 610 Rogoźno

Cena oferty: 1 125 522,00 zł brutto

Dnia 27 listopada 2013 roku nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ramach przetargu. Ofertą korzystniejszą okazała się ta którą złożyła firma: Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński, ul. Boguniewska 8, 64 – 610 Rogoźno. Różnica między ofertami wyniosła 246 533,20 zł