Od 1 stycznia 2014 roku dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego

prosimy kierować na rachunek bankowy w BS Gniezno o/ Skoki o numerze

43 9065 0006 0040 0400 0185 0001

Wpłaty WADIUM prosimy kierować na rachunek bakowy BS Gniezno o/ Skoki o numerze

58 9065 0006 0040 0400 0185 0022